Vol 2 Issue 3 2017

Table of Contents

Case Report

HemRaj Vashist, Rekha Devi, shweta Agarwal, Diksha Sharma, kapila Priyanka, Kavya M Chandran, Neeraj Upmanyu
1-2
Hem Raj Vashist, Avneet Gupta, Abhishek Sharma, R B Sharma
3-4
Yogendra Pal, Rashmi Saxena Pal
5-7
Raveendra Singh Kushtwar, Subhasish Tripathy

Review Article(s)

kumaraswamy gandla, V Swapna, D Sudheer Kumar
Shubham Tyagi, Kartik Goyal
Subhashish Tripathy, Pragya Seth, Raveendra Singh Kushtwar

Original Article(s)

Bright Chima Megbo, Amos Meshack Samuel, Daniel Wuyang Dio
Chinonso I Ukaegbu, Samiur R Shah